Udruga Vida

Udruga Vida aktivno djeluje u području prevencije zlouporabe droga od 2010. godine. Naši su programi usmjereni općoj populaciji mladih, mladima u riziku od razvoja ovisnosti te mladima koji eksperimentiraju sa psihoaktivnim tvarima.

Udruga zapošljava stručni tim sastavljen od dvije psihologinje, socijalne pedagoginje, socijalne radnice, pravnice, kulturologinje i teologinje, asistentice u terapijskom radu s ovisnicima i administratora s IT vještinama. U našem radu oslanjamo se i na široku mrežu partnera i suradnika, među kojima su Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

Udruga Vida također je članica organizacije Correlation – European harm reduction network. Djelujemo kao focal point ove organizacije te sudjelujemo na brojnim sastancima i konferencijama u organizaciji Correlation Network-a, gdje imamo priliku upoznati i povezivati se sa stručnjacima iz brojnih europskih zemalja te prikupljati primjere dobre prakse drugih organizacija.

Za više informacija o Udruzi Vida i našem radu, posjetite našu službenu web stranicu ili nas kontaktirajte.